Zameldowanie 15:00
Wymeldowanie 11:00

Regulamin Hotelu

Szanowni Goście

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 15.00, a kończy o godz. 11.00 dnia następnego.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

4. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby odwiedzające, niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00 po uprzednim powiadomieniu recepcji Hotelu.

5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub szkodę na osobie innego Gościa, pracownika Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług, Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną usługę pod względem technicznym,
 • wymianę bielizny pościelowej i ręczników co 3 dni lub na życzenie Gościa.

8. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
 • przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego).

9. Na terenie Hotelu dopuszcza się obecność zwierząt domowych, po spełnieniu zasad ujętych w REGULAMINIE POBYTU ZE ZWIERZĘTAMI.

10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Hotelu w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. Parking na terenie Hotelu jest niestrzeżony.

12. W Hotelu zainstalowany jest system monitoringu wizyjnego. Monitoring służy poprawie bezpieczeństwa gości hotelowych. Dane z monitoringu są przechowywane przez 14 dni. Dane z monitoringu mogą być udostępnione na żądanie odpowiednich służb.

13. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

14. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel obciąży Gościa:

 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

15. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

16. Dane osobowe:    

 • Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy, że administratorem danych osobowych jest Park sp. z o.o. z siedzibą w Sitaniec 1, 22-400 Zamość, KRS 0000280483, REGON 951219127.
 • Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji noclegu oraz świadczenia usług hotelarskich, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych. 
 • Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług hotelarskich będą przetwarzane przez czas określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody, do czasu jej odwołania.
 • Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez Hotel.
 • W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie danych w celach marketingowych, przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądanie ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia oraz prawo do bycia zapomnianym. 
 • Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***

- firmom transportowym i taksówkarskim w przypadku zamówienia dla Gościa transportu lub przesyłki kurierskiej;

- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla Hotelu;

- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;

- firmom świadczącym obsługę prawną;

- firmom świadczącym usługi marketingowe dla Hotelu.

 • W przypadku stwierdzenia, że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
 • Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie Hotelu lub za pomocą skrzynki mailowej ado@hotelartis.pl

17. Hotel nie ponosi odpowiedzialności za zdjęcia zrobione w obiekcie i udostępnione w sieci przez osoby postronne, niezwiązane z Hotelem. 

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij