Zameldowanie 15:00
Wymeldowanie 11:00

Regulamin Miesięcznego/Rodzinnego Karnetu Open Wellness

Regulamin Karnetów

1. Miesięczny/Rodzinny Karnet Wellness/Karnet Siłownia można zakupić w siedzibie ARTIS Hotel & SPA, Sitaniec 1, 22-400 Zamość lub za pośrednictwem strony interenetowej https://artishotel-zamosc.cms.efitness.com.pl/kup-karnet.

2. Podmiotem prowadzącym sprzedaż w obu przypadkach jest Park Sp. z o.o. z siedzibą Sitaniec 1, 22-400 Zamość, NIP 922 27 00 458, KRS 0000280483 Sąd Rejonowy Lublin-Wschód w Lublinie z siedzibą w Świdniku,
VI Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego.

3. Zakup karnetu jest równoznaczny z zapoznaniem się oraz akceptacją regulaminów obowiązujących w ARTIS SPA & Wellness.

4. Płatności internetowe realizowane są za pomocą Przelewy24.pl

5. Miesięczny/Rodzinny Karnet Wellness/Karnet Siłownia ważny jest 30 dni od dnia zakupu. Obowiązuje na 10 wejść, które należy wykorzystać w ciągu obowiązujących 30 dni. Miesięczny karnet OPEN natomiast ważny jest 30 dni od dnia zakupu i obowiązuje na limitowaną liczbę wejść w ciągu miesiąca.

6. Termin ważności zawarty w Karnecie nie podlega zmianom.

7. Miesięczny/Rodzinny Karnet Wellness/Karnet Siłownia/Karnet Open jest Karnetem imiennym aktywnym wyłącznie dla Właścicieli Karnetu.

8. Personel ARTIS SPA & Wellness ma prawo do weryfikacji Karnetu z dowodem tożsamości jego posiadacza (w przypadku dzieci - legitymacją szkolną).

9. W przypadku niezgodności danych personel ARTIS SPA & Wellness nie wpuści Gościa w ramach niniejszego Karnetu oraz zatrzyma Karnet do wyjaśnienia sytuacji.

10. Rodzinny Karnet Open Wellness obejmuje 2 osoby dorosłe (rodziców) oraz 2 dzieci do 16 r.ż.

11. Istnieje możliwość zwiększenia liczby dzieci w Rodzinnym Karnecie Open za dopłatą 50 zł/dziecko do 16 r.ż.

12. Miesięczny/Rodzinny Karnet Wellness/Karnet Siłownia/Karnet OPEN każdorazowo należy okazać i pozostawić w Recepcji SPA & Wellness na czas korzystania z usług obiektu.

13. ARTIS Hotel & SPA ma obowiązek zapewnić Klientowi prawidłową usługę o standardowej jakości zapewniającej ciągłość działania usług zgodnych z zakupionym karnetem/voucherem. Usługodawca jest odpowiedzialny względem Klienta, jeżeli zakres usług został ograniczony lub przerwany na czas ponad 10 dni z przyczyn Usługodawcy. Uwagi i reklamacje należy kierować na adres mailowy biuro@hotelartis.pl. Usługodawca ustosunkuje się do składanej przez konsumenta reklamacji w ciągu 14 dni od dnia doręczenia mu reklamacji za pomocą takiego środka komunikacji, przy wykorzystaniu którego reklamacja została złożona.

14. W przypadku zgubienia aktywnego Karnetu Właściciel ponosi odpowiedzialność finansową w wysokości 50 zł za wydanie duplikatu Karnetu.

15. Konsument, który zawarł ze Sklepem umowę na odległość, ma prawo odstąpić od umowy bez podawania przyczyny w terminie 14 dni od dnia objęcia rzeczy w posiadanie przez konsumenta lub wskazaną przez niego osobę trzecią inną niż przewoźnik. Aby odstąpić od umowy, konsument musi poinformować Usługodawcę o swojej decyzji o odstąpieniu od umowy w drodze jednoznacznego oświadczenia - na przykład wiadomość wysłana pocztą elektroniczną lub przesłanie wzoru formularza odstąpienia od umowy. Aby zachować termin do odstąpienia od umowy, wystarczy, aby Klient wysłał informację dotyczącą wykonania przysługującego konsumentowi prawa odstąpienia od umowy przed upływem terminu do odstąpienia od umowy. W przypadku odstąpienia od umowy, Usługodawca zwraca konsumentowi wszystkie otrzymane od Klienta płatności niezwłocznie, nie później niż 14 dni od dnia, w którym Usługodawca został poinformowany o wykonaniu prawa odstąpienia od umowy. Klient ponosi bezpośrednie koszty zwrotu rzeczy. Klient ponosi odpowiedzialność za zmniejszenie wartości rzeczy będące wynikiem korzystania z usług w sposób wykraczający poza konieczny do stwierdzenia charakteru, cech i funkcjonowania.

16. W przypadku rażącego łamania obowiązującego regulaminu personel  ARTIS SPA & Wellness ma prawo do zatrzymania karnetu bez zwrotu kosztów jego zakupu.

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij