Zameldowanie 14:00
Wymeldowanie 12:00

Regulamin SPA & Wellness

Szanowni Goście

1. ARTIS SPA & Wellness czynne jest od poniedziałku do piątku w godzinach 07.00 - 22.00, w soboty i w niedziele natomiast 10:00 - 22:00.

2. SPA jest strefą ciszy i relaksu. Dla zapewnienia Państwu pełnego komfortu zabrania się używania własnych odbiorników MP3, aparatów fotograficznych i telefonów komórkowych. Na terenie SPA obowiązuje cisza. Obsługa SPA ma prawo, bez zwrotu poniesionych kosztów, wyprosić osoby, które w jakikolwiek sposób wpływają na dyskomfort innych Gości.

3. Na terenie SPA obowiązuje zakaz: palenia tytoniu, spożywania alkoholu, wnoszenia opakowań szklanych oraz żucia gumy.

4. Ze SPA nie mogą korzystać osoby:
a) których stan wskazuje na spożycie alkoholu lub innych środków odurzających, 
b) z otwartymi ranami i stanami zapalnymi skóry,
c) z oznakami chorób stwarzających niebezpieczeństwo utonięcia,
d) których zachowanie stanowi zagrożenie dla innych Gości i obsługi SPA,
e) których stan higieny odbiega od ogólnie przyjętych norm.

5. W celu zwiększenia efektywności zabiegów zalecamy:
a) poinformowanie terapeuty przed zabiegiem o:
  • zażywanych lekach,
  • przebytych chorobach,
  • ewentualnych przeciwwskazaniach
b) korzystanie z basenu, jacuzzi i saun zawsze przed zabiegami,
c) unikanie obfitych posiłków minimum na godzinę przed zabiegiem,
d) unikanie kąpieli słonecznych bezpośrednio przed i po zabiegu.

6. Dzieci poniżej 16 roku życia mogą przebywać na terenie SPA wyłącznie w towarzystwie osoby dorosłej. Osoby korzystające z zabiegów powinny mieć ukończone 16 lat lub pisemną zgodę opiekuna prawnego. Z masaży mogą korzystać jedynie osoby pełnoletnie.

7. Wszystkie cenne rzeczy można pozostawić w depozycie w Recepcji Hotelu. Obsługa nie ponosi odpowiedzialności za rzeczy pozostawione w szafkach lub innych miejscach na terenie SPA.

8. Prosimy o przybycie do SPA na 15 minut przed planowanym zabiegiem w celu wypełnienia Karty Konsultacyjnej. W przypadku spóźnienia, jego czas zostaje odliczony od łącznego czasu zabiegu. W przypadku spóźnienia się Gościa powyżej 15 minut, obsługa SPA zastrzega sobie prawo anulowania rezerwacji i obciążenia rachunku Gościa pełnym kosztem usługi.

9. Istnieje możliwość bezkosztowego anulowania rezerwacji zabiegu najpóźniej 4 godziny przed planowanym terminem.

10. Opłacenie wstępu do Strefy SPA & Wellness i/lub zakup innych usług z oferty Hotel Artis & Spa świadczonych w Instytucie Urody jest równoznaczny z wypełnieniem Karty Konsultacyjnej, udostępnieniem danych kontaktowych (nr telefonu, e-mail) oraz złożeniem przez Gościa oświadczenia, iż nie ma żadnych przeciwwskazań zdrowotnych do korzystania z usług oferowanych przez Artis SPA. Gość jest zobowiązany do pisemnego oświadczenia, zawartego w Karcie Konsultacyjnej, że zapoznał się i akceptuje warunki niniejszego Regulaminu oraz regulaminów poszczególnych pomieszczeń w strefie SPA & Welness, a także wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych dla potrzeb informacyjno-marketingowych, zgodnie z ustawą z dn.27.08.1997r. Dz. U. z 2002r. Nr.101, poz.923 ze zm.

11. Przed skorzystaniem z usług Artis SPA & Wellness należy przebrać się w kabinach przebieralni i pozostawić rzeczy osobiste w przeznaczonych do tego szafkach. Za zgubienie lub zniszczenie kluczyka do szafki obsługa pobiera opłatę w wysokości 50 zł.

12. W Strefie Wellness, przed wejściem na boisko do Squasha, na Siłownię i Salę Ćwiczeń Aerobowych, obowiązuje zmiana obuwia na sportowe o czystej podeszwie, przeznaczonego wyłącznie do poruszania się na podłożu wewnątrz budynku. Do gry w Squasha niezbędne jest obuwie na białej podeszwie, które można odpłatnie nabyć w Recepcji SPA na poziomie -1.

13. Przed wejściem do Strefy Basenu i Saun obowiązuje zmiana obuwia w przebieralni na zastępcze (typu klapki). Jeśli Gość nie ma własnego obuwia zastępczego zalecamy jego zakup w Recepcji SPA. Należy starannie umyć całe ciało pod natryskami i opłukać stopy w brodziku, mając klapki na stopach.

14. W Siłowni, na Sali Ćwiczeń Aerobowych i w Strefie Saun Goście są zobowiązani do korzystania z ręczników. W przypadku ich braku, w  Recepcji SPA na poziomie -1 istnieje możliwość odpłatnego wypożyczenia ręczników.

15. Najwygodniejszym strojem osoby udającej się na zabieg jest szlafrok. Bielizna zabiegowa jest przygotowana w pokoju zabiegowym. 

16. Do Saun i Łaźni Parowej należy wchodzić w ręcznikach osłaniających strefy intymne lub w szlafrokach. Są one użyczane tylko dla Gości hotelowych korzystających z zabiegów pielęgnacji ciała. Pozostali Goście mogą odpłatnie wypożyczyć szlafrok w Recepcji SPA na poziomie -1.

17. W niecce basenu nie może przebywać jednocześnie więcej niż 20 kąpiących się osób. Wyjątkiem są zajęcia organizowane pod okiem Instruktora.

18. Przebywając w Strefie Basenu i Saun należy przestrzegać czasu opłaconego pobytu. Jego przekroczenie spowoduje obciążenie Gościa dodatkową opłatą.

19. W czasie korzystania ze SPA możliwe jest nabywanie napojów dostępnych na terenie SPA, podawanych wyłącznie w bezpiecznych naczyniach z tworzywa. Nie będą realizowane zamówienia składane w Restauracji, Barze lub poprzez Room Service.

20. Na terenie SPA należy zachować szczególną ostrożność w miejscach występowania mokrych nawierzchni. Gosci obowiązuje także bezapelacyjny zakaz biegania po terenie całego kompleksu SPA & Wellness oraz wskakiwania do basenu i jacuzzi. Dzieci przebywające na siłowni wraz z rodzicami (opiekunami) mają bezwzględny zakaz korzystania z dostępnego sprzętu.

21. Zalecany jest natrysk przed Zabiegami Pielęgnacji Ciała i Masażami.

22. Obsługa Hotel Artis & Spa zastrzega sobie prawo do przerwania zabiegu, jeśli spotka się z zachowaniem Gościa nieadekwatnym do miejsca, w którym się znajduje (molestowanie seksualne, agresja, wulgarny język, itp.).

23. Gość hotelowy może wydać dyspozycję przelania obciążenia na pokój, w którym jest zameldowany za produkty i usługi zakupione w SPA. Rachunek ten zostanie uregulowany w dniu wyjazdu z Hotelu. Osoby korzystające ze SPA ale nie będące Gośćmi hotelowymi, regulują należność w Recepcji ARTIS Hotel & SPA - bezpośrednio po zakończeniu pobytu.

24. Zalecamy rezerwację usług przynajmniej na kilka dni przez planowanym terminem. W przypadku braku wcześniejszej rezerwacji Gość może skorzystać z usług aktualnie dostępnych. Rezerwacja usługi następuje po sprawdzeniu przez obsługę dostępności terminu.

25. Rezerwacja jest potwierdzona pisemnie lub telefonicznie po podaniu przez Gościa adresu e-mail lub telefonu kontaktowego, na który obsługa SPA dokonuje potwierdzenia. Rezerwacje niepotwierdzone są anulowane na 24 godziny przed zabiegiem.

26. Nie prowadzimy rezerwacji na Basen i Strefę Saun oraz Strefę Wellness - możliwość skorzystania z usług wg dostępności miejsca.

27. Istnieje możliwość zakupienia "Zaproszenia" - upominku, do wykorzystania w SPA, w formie karnetu na serię zabiegów lub pakietu do jednorazowej realizacji. Przed wykupieniem zaproszenia obowiązuje zapoznanie się z Regulaminem Zaproszeń, Voucherów i Karnetów, który dostępny jest w Recepcji ARTIS Hotel & SPA i na stronie internetowej Hotelu.

28. Osoby naruszające porządek publiczny lub przepisy Regulaminu ARTIS SPA & WELLNESS będą usuwane z obiektu bez zwrotu poniesionych kosztów wstępu.

29. Za zniszczenia majątku SPA spowodowane celowym działaniem lub zaniechaniem, ponoszona jest pełna odpowiedzialność finansowa Gościa.

30. W saunach suchych znajdują się przyciski alarmowe, których należy użyć w przypadku złego samopoczucia.

31. Należy zgłaszać obsłudze SPA wszelkie nieprawidłowości i usterki mające wpływ na bezpieczeństwo Gości i eksploatację centrum rekreacyjnego.

32. W trosce o własne bezpieczeństwo oraz bezpieczeństwo innych, należy zastosować się do powyższych reguł. Wszystkie osoby znajdujące się na terenie Hotel Artis & Spa są zobowiązane do przestrzegania niniejszego Regulaminu, a także Regulaminu poszczególnych pomieszczeń w strefie Basenu i Saun, Welness, pokojach zabiegowych oraz Instytucie Urody. Wskazane jest podporządkowanie się sugestiom obsługi Hotelu Artis & Spa. Ewentualne skargi, wnioski i zażalenia należy zgłaszać Kierownikowi Zmiany Sekcji SPA. Książka skarg i wniosków znajduje się w Recepcji SPA.

33. ARTIS Hotel & SPA zastrzega sobie prawo do zmiany godzin otwarcia oraz grafiku zajęć wynikających z przyczyn technicznych lub innych zdarzeń okolicznościowych.

34.Zgodnie z Rozporządzeniem Parlamentu Europejskiego i Rady (UE) 2016/679 z dnia 27 kwietnia 2016 r., informujemy że administratorem danych osobowych jest Park sp. z o.o. z siedzibą w Sitaniec 1, 22-400 Zamość ,​KRS 0000280483 REGON 951219127

35.Dane osobowe przetwarzane są w celu rezerwacji zabiegów, oraz świadczenia usług Spa& Wellness, a w przypadku udzielonej zgody również w celach marketingowych.

36.Dane zebrane na potrzeby świadczenia usług Spa& Wellness będą przetwarzane przez okres określony w przepisach prawa, a w przypadku danych zebranych na podstawie zgody do czasu jej odwołania. Przysługuje Pani/Panu prawo dostępu do treści danych, ich poprawiania, prawo do przenoszenia danych, oraz prawo otrzymania kopii danych osobowych przetwarzanych przez hotel.
37.W przypadku udzielenia zgody na przetwarzanie w celach marketingowych dodatkowo przysługuje Pani/Panu prawo wycofania udzielonej zgody w dowolnym momencie, żądania ograniczenia ich przetwarzania, usunięcia, oraz prawo do bycia zapomnianym.
Państwa dane mogą zostać udostępnione lub przekazane następującym kategoriom odbiorców:***
- firmom świadczącym usługi wsparcia IT dla hotelu;
- firmom świadczącym usługi obsługi księgowej;
- firmom świadczącym obsługę prawną;
- firmom świadczącym usługi marketingowe dla hotelu.
W przypadku stwierdzenia że dane osobowe są przetwarzane niezgodnie z prawem, przysługuje Pani/Panu prawo do wniesienia skargi do Prezesa Urzędu Ochrony Danych Osobowych (PUODO).
Kontakt z osobą odpowiedzialną za ochronę danych osobowych możliwy jest w siedzibie hotelu, lub za pomocą skrzynki mailowej ado@hotelartis.pl

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij