Zameldowanie 15:00
Wymeldowanie 11:00

Regulamin basenu

Szanowni Goście

1. Basen jest dostępny dla Gości korzystających z usług hotelowych oraz dla Gości zewnętrznych, według ustalonych z Recepcją SPA opłat, zgodnie z niniejszym regulaminem oraz regulaminem ARTIS SPA & Wellness.

2. Uznaje się, że zakupienie biletu, karnetu lub innej formy uprawniającej do wstępu na halę basenową jest równoznaczne z zapoznaniem się i akceptacją postanowień niniejszego regulaminu oraz regulaminu ARTIS SPA & Wellness.

3. Przed wejściem do strefy zabiegowo - kąpielowej Użytkownicy zobowiązani są do pozostawienia okryć wierzchnich i zmiany obuwia na czyste obuwie plażowe w szatni przy Recepcji Hotelu, a następnie skorzystania z przebieralni w ARTIS SPA & Wellness celu przebrania się w strój kąpielowy.

4. Wstęp na halę basenową jest możliwy tylko w ogólnie przyjętym stroju kąpielowym tzn.:

 •     czepek kąpielowy - zalecany; podczas zajęć nauki pływania - obowiązkowy
 •     kobiety - strój kąpielowy jedno lub dwuczęściowy bez pasków
 •     mężczyźni - kąpielówki przylegające do ciała bez kieszonek i pasków.

5. W szatni należy pozostawić urządzenia mogące uledz uszkodzeniu (komórki, zegarki itp.) oraz elementy o ostrych krawędziach mogące stanowić zagrożenie (biżuteria). Zaleca się pozostawienie cennych przedmiotów w domu, pokoju hotelowym lub depozycie, który znajduje się w Recepcji Hotelu. Za rzeczy zaginione lub skradzione obsługa ARTIS SPA & Wellness nie ponosi odpowiedzialności.

6. Przed skorzystaniem z kompleksu basenowego należy dokładnie umyć ciało pod prysznicem oraz dokonać dezynfekcji stóp w miejscu do tego przeznaczonym.

7. Po każdorazowym skorzystaniu z toalety obowiązuje dokładne umycie ciała pod prysznicem.

8. Na teren kompleksu basenowego zabrania się wnoszenia żywności, napojów oraz elementów ostrych i niebezpiecznych, a w szczególności szklanych (w tym kosmetyków w szklanych opakowaniach).

9. Zabrania się korzystania z kompleksu basenowego dzieciom do lat 16 bez opieki osoby dorosłej.

10. Dzieci do lat 3 mogą korzystać z basenu tylko w specjalnych pielucho-majtkach.

11. Osoby niepełnosprawne, poruszające się na wózkach, mogą korzystać z basenu wyłącznie z opiekunem, który zobowiązany jest do wykupienia biletu wstępu.

12. Z basenu nie mogą korzystać osoby które:

 •     są pod wpływem alkoholu lub środków odurzających
 •     są w złym stanie zdrowia, który może stanowić zagrożenie dla nich lub innych
 •     chorują na schorzenia górnych dróg oddechowych lub posiadają trudności w oddychaniu
 •     posiadają niezagojone rany lub choroby skóry np. grzybicę, liszaje
 •     cierpią na padaczkę lub choroby zakaźne
 •     są uczulone na środki dezynfekujące
 •     cierpią na choroby związane z niewydolnością układu krążenia
 •     posiadają dolegliwości układu wydalania.

13. Osoby będące w złym stanie zdrowia, o słabszej sprawności i kiepskim samopoczuciu oraz kobiety w ciąży powinny korzystać z basenu i jego urządzeń ze szczególną ostrożnością. ARTIS SPA & Wellness nie ponosi odpowiedzialności za skutki spowodowane korzystaniem z basenu przez te osoby.

14. Na terenie kompleksu basenowego kategorycznie zabrania się:

    biegania
    skakania do wody
    spożywania żywności oraz żucia gumy
    wszczynania fałszywych alarmów
    pozostawiania małych dzieci bez opieki.

15. W przypadku grup zorganizowanych za skutki zachowań Uczestników odpowiedzialność ponosi opiekun grupy.

16. Osoba, która celowo lub mimowolnie zanieczyściła basen będzie obciążona kosztami wymiany wody w basenie. W przypadku dzieci odpowiedzialność ponosi opiekun dziecka.

17. Personel może czasowo ograniczyć wstęp na halę basenową ze względu na ilość osób w niej przebywających.

18. Do uczestnictwa w zajęciach upoważnia wykupienie jednorazowego wejścia lub imiennego karnetu przed pierwszymi zajęciami. Data ważności karnetu jest ściśle określona w zależności od jego rodzaju.

19. W uzasadnionych przypadkach losowych, po konsultacjach z Kierownikiem lub Managerem SPA, ważność karnetu może zostać przedłużona, jednak nie więcej niż o 14 dni. Konieczność przedłużenia karnetu należy zgłosić przed upływem terminu jego ważności.

20. Wykupując usługę należy określić dni i godziny uczestnictwa w zajęciach. Każdy uczestnik zajęć zobowiązany jest do ich przestrzegania. Po rozpoczęciu zajęć, organizator nie gwarantuje możliwości wejścia na zajęcia.

21. Grupa uczestnicząca w zajęciach nie może przekraczać 15 osób.

22. W zajęciach dodatkowych, poza wyznaczonymi terminami, a także w formie wejść jednorazowych można uczestniczyć w sytuacji kiedy grupa liczy mniej niż 15 osób.

23. O uczestnictwie w zajęciach osób niezapisanych do grupy danego dnia decyduje  kolejność wejść. Pierwszeństwo mają osoby będące właścicielami ważnego karnetu imiennego.

24. Każdy uczestnik ma obowiązek zapoznania się z przeciwwskazaniami do zajęć grupowych w wodzie.

25. Korzystający z zajęć są zobowiązani do wykonywania poleceń osób prowadzących zajęcia.

26. Osoby nieprzestrzegające regulaminu zajęć oraz regulaminu basenu  będą usuwane z terenu SPA bez zwrotu wniesionej opłaty.

27. Uczestnicy zajęć zobowiązani są do przyjścia najpóźniej 10 minut przed ich rozpoczęciem.

W sprawach spornych ma zastosowanie Regulamin SPA & Wellness.

 

 

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij