Zameldowanie 14:00
Wymeldowanie 12:00

Regulamin Hotelu

Szanowni Goście

Dyrekcja Hotelu wysoko cenić będzie Państwa współpracę w przestrzeganiu tego regulaminu, który służyć ma zapewnieniu spokojnego, bezpiecznego pobytu naszych Gości.

1. Pokój w Hotelu wynajmowany jest na doby. Jeśli Gość nie określił czasu pobytu najmując pokój, przyjmuje się, że został wynajęty na jedną dobę.

2. Doba hotelowa zaczyna się o godz. 14.00, a kończy o godz. 12.00 dnia następnego.

3. Życzenia przedłużenia pobytu poza okres wskazany w dniu przybycia, Gość hotelowy powinien zgłosić w Recepcji, do godz. 10:00 dnia, w którym upływa termin najmu pokoju. Hotel uwzględni życzenia przedłużenia najmu w miarę posiadanych możliwości.

4. Gość hotelowy nie może przekazać pokoju innym osobom, nawet jeśli nie upłynął okres, za który uiścił należną za pobyt opłatę. Osoby niezameldowane mogą przebywać w pokoju hotelowym od godz. 7:00 do 22:00.

5. Hotel może odmówić przyjęcia Gościa, który podczas poprzedniego pobytu rażąco naruszył regulamin hotelowy, wyrządzając szkodę w mieniu hotelowym lub Gości lub szkodę na osobie Gości, pracowników Hotelu lub innych osób przebywających w Hotelu lub też w inny sposób zakłócił spokojny pobyt Gości lub funkcjonowanie Hotelu.

6. Podczas zameldowania należy okazać aktualny dowód osobisty bądź paszport.

7. Hotel świadczy usługi zgodnie ze swoją kategorią i standardem. W przypadku zastrzeżeń dotyczących jakości usług Gość jest proszony o jak najszybsze zgłoszenie ich w Recepcji, co umożliwi Hotelowi niezwłoczną reakcję. Hotel ma obowiązek zapewnić:

 • warunki pełnego i nieskrępowanego wypoczynku Gości,
 • bezpieczeństwo pobytu, w tym bezpieczeństwo zachowania tajemnicy informacji o Gościu,
 • profesjonalną i uprzejmą obsługę w zakresie wszystkich usług świadczonych w Hotelu,
 • sprzątanie pokoju i wykonywanie niezbędnej naprawy urządzeń podczas nieobecności Gościa, a w jego obecności tylko wówczas, gdy wyrazi takie życzenie,
 • sprawną usługę pod względem technicznym; w przypadku wystąpienia usterek, które nie będą mogły być usunięte, Hotel dołoży wszelkich starań, aby w miarę posiadanych możliwości zamienić pokój lub w inny sposób złagodzić niedogodności.

8. Na życzenie Gościa Hotel świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

 • udzielenie informacji związanych z pobytem i podróżą,
 • budzenie o wyznaczonej godzinie,
 • przechowywanie w depozytach pieniędzy i przedmiotów wartościowych w czasie pobytu Gościa w Hotelu,
 • przechowywanie bagażu (Hotel może odmówić przyjęcia na przechowanie bagażu w terminach innych niż daty pobytu Gościa oraz rzeczy nie mających cech bagażu osobistego),
 • dokonywanie rezerwacji w innych hotelach.

9. Ze względu na komfort wszystkich Gości Hotel nie przyjmuje zwierząt. Za naruszenie tego zapisu obowiązuje kara pieniężna. Pobyt ze zwierzętami możliwy jest w ARTIS Pokojach Gościnnych, szczegółowych informacji udzieli Recepcja.

10. Hotel ponosi odpowiedzialność za utratę lub uszkodzenie rzeczy wniesionych przez osoby korzystające z usług Hotelu w zakresie określonym przepisami art. 846-852 Kodeksu Cywilnego. Gość powinien zawiadomić Recepcję Hotelu o wystąpieniu szkody niezwłocznie po jej stwierdzeniu.

11. W Hotelu obowiązuje zachowanie ciszy od godz. 22:00 do 6:00 dnia następnego. Zachowanie Gości i osób korzystających z usług Hotelu nie powinno zakłócać spokojnego pobytu innych Gości. Hotel może odmówić dalszego świadczenia usług osobie, która narusza tę zasadę.

12. Każdorazowo opuszczając pokój, Gość powinien sprawdzić zamknięcie drzwi i pozostawić klucz w Recepcji. Gość hotelowy ponosi odpowiedzialność materialną za wszelkiego rodzaju uszkodzenia i zniszczenia przedmiotów wyposażenie i urządzeń technicznych Hotelu powstałe z jego winy lub z winy odwiedzających go osób. Hotel obciąży Gościa:

 • za zniszczenie pościeli hotelowej, kwotą 100,00 PLN,
 • za palenie tytoniu w miejscach do tego niewyznaczonych, kwotą 500,00 PLN,
 • za umieszczenie zwierzęcia w pokoju, kwotą 200,00 PLN,
 • za dewastację pokoju hotelowego, kwotą równoważną cenie wynajęcia pokoju przez okres wyłączenia go ze sprzedaży.

13. Przedmioty osobistego użytku pozostawione przez wyjeżdżającego Gościa w pokoju hotelowym będą odesłane na adres wskazany przez Gościa na Jego koszt. W przypadku braku takiej dyspozycji Hotel przechowa te przedmioty przez 1 miesiąc.

newsletter
Ta strona używa COOKIES.

Korzystając z niej wyrażasz zgodę na wykorzystywanie cookies, zgodnie z ustawieniami Twojej przeglądarki.

OK, zamknij